Promotia noastra inca este valabila:

Filmare HD + Foto + DJ = 2.500 Lei

Material Prelucrat complet livrat pe BluRay si DVD.

Jocuri de lumini, Masina de Fum, Masina de Baloane,

Microfoane Fara Fir, totul inclus in pret.

Contact: 0766.689.422


DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sectorul 1    Sectorul 2    Sectorul 3    Sectorul 4    Sectorul 5    Sectorul 6

Sectorul 1
Situat in partea de nord-vest a Municipiului, cuprins intre sectoarele 2 si 6, are urmatoarea delimitare:

Incepind de la intersectia B-dul1848 cu B-dul.Republicii si B-dul Nicolae Balcescu, 
-Limita de sud urmeaza traseul: P-ta Nicolae Balcescu (exclusiv), B-dul. Republicii (exclusiv) pina la intersectia cu Calea Victoriei, in continuare B-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv)pina la podul Elefterie. 
- Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dimbovita de la podul Elefterie pina la Str. Stefan Furtuna,pe Str. Stefan Furtuna exclusivpina la Calea Plevnei, pe Calea Plevnei (exclusiv) pina la intersectia soselei Orhideelor cu Calea Giulesti, Calea Giulesti (exclusiv) pina la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pina la linia caii ferate Bucuresti-Rosiori, linia caii ferate Bucuresti-Rosiori pina la linia caii ferate de centura. 
- Limita nord-vestica urmeaza Caleaferata de centura pina la liziera vestica a padurii Tunari. 
-Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneste de la liziera vestica a padurii Tunari pina la Str. Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta Str. cuprinzind si gradina zoologica Baneasa, continua spre Sud pina la intersectia caii ferate Bucuresti-Constanta cu Sos. Pipera. 
De la aceasta intersectie limita urmeaza traseul pe Sos. Pipera (exclusiv),Calea Floreasca (inclusiv),Str. Polona (inclusiv) pina la P-ta Alexandru Sahia (exclusiv), Str. Xenopol, Str.Pictor Verona pina la intersectia cu Str. Pitar Mosi, Str. Pitar Mosi pina la Str.C.A. Rosetti, Str. C.A. Rosetti pina la B-dul  Nicolae Balcescu, B-dul Nicolae Balcescu pina la intersectia cu 
B-dul Republicii (toate inclusiv). 

Sectorul 2
Situat in partea de nord-est a Municipiului , cuprins intre sectoarele 1 si 3, are urmatoarea delimitare:

Incepind de la intersectia B-dul Republicii cu B-dul Nicolae Balcescu 
-Limita de vest a sectorului urmeaza traseul:P-ta Nicolae Balcescu, B-dul Nicolae Balcescu pina la Str. C.A. Rosetti, 
Str. C.A. Rosetti pina la Str. Pitar Mosi, Str. Pitar Mosi pina la Str. Pictor Verona, Str. Pictor Verona pina la Str. Xenopol, Str. Xenopol (toate exclusiv) pina la P-ta Alexandru Sahia, P-ta Alexandru Sahia (inclusiv),Str. Polona, Calea Floreasca (ambele exclusiv), Sos. Pipera (inclusiv) pina la intersectia cu calea ferata Bucuresti-Constanta. 
- Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferata Bucuresti-Constanta pina la gara Pantelimon (exclusiv). 
- Spre est limita urmeaza traseul caii ferate de legatura Pantelimon-Obor pina la lacul Fundeni, urmind apoi spre est cursul riului Colentina pina la Sos. Pantelimon. 
- Spre sud limita o constituie Sos. Pantelimon pina la intersectia cu Sos.Vergului, Sos. Vergului pina la Str. Morarilor, 
B-dul Muncii de la intersectia cu Str. Morarilor pina la intersectia cu Sos. Mihai Bravu, P-ta Muncii (inclusiv), in continuare pe Calea Calarasi pina la intersectia cu Str. Romulus (toate exclusiv), Str. Romulus pina la intersectia cu Str. Mintuleasa, 
Str.Mintuleasa pina la Str. Negustori, Str. Negustori pina la B-dul Hristo Botev (toate inclusiv), B-dul Hristo Botev pina la 
B-dul Republicii, B-dul.Republicii pina la intersectia cu B-dul 1848 si B-dul Nicolae Balcescu, P-ta Nicolae Balcescu (toate exclusiv). 

Sectorul 3
Situat in partea de sud-est a Municipiului , cuprins intre sectoarele 2 si 4, are urmatoarea delimitare:

Incepind de la intersectia B-dul. Republicii si B-dul. Gheorghe Gheorghiu-Dej cu Calea Victoriei 
- Limita de nord urmeaza traseul: B-dul. Republicii pina la B-dul. Hristo Botev, B-dul. Hristo Botev (ambele inclusiv) pina la Str. Negustori, Str. Negustori pina la intersectia cu Str. Mintuleasa, Str. Mintuleasa pina la Str. Romulus, Str. Romulus (toate exclusiv) pina la Calea Calarasi, Calea Calarasi pina la intersectia cu Sos. Mihai Bravu, P-ta Muncii, in continuare 
B-dul. Muncii pina la Str. Morarilor, Str. Morarilor (exclusiv) pina la intersectia cu Sos. Vergului,Sos. Vergului (exclusiv) pina la Sos.Pantelimon, Sos. Pantelimon (exclusiv) pina la riul Colentina, pe firul riului Colentina pina la Str. Peles (toate inclusiv) 
- Limita de est este formata de Str. Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucuresti-Oltenita, pe limita vestica a Intreprinderii de cabluri si materiale electroizolante si a Intreprinderii de mono si policristale de siliciu, pe Drumul intre Tarlale (inclusiv) de la Str. Ghetu Anghel pina la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmeaza limita de nord a satului Catelu pina la B-dul. Ion Sulea, pe limita de est a Intreprinderii "Cartonajul" si autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze si a bazei de productie a Ministerului Constructiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se inscrie pina la riul Dimbovita. 
- Limita de sud urmeaza firul riului Dimbovita pina la P-ta Natiunilor Unite (exclusiv). 
- Limita de vest o constituie CaleaVictoriei (inclusiv) pina la intersectia acesteia cu B-dul. Gheorghe Gheorghiu-Dej si 
B-dul.Republicii. 

Sectorul 4
Situat in partea de sud a Municipiului , cuprins intre sectoarele 3 si 5, are urmatoarea delimitare:

Incepind din P-ta Natiunilor Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dimbovita pina la circa 1800 m est de podul de pe Dimbovita de pe Sos. Vitan-Birzesti. 
- Spre est limita o constituie o linie conventionala cu directia sud-vest pina la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe Str. Pechiu Ion pina la Sos.Berceni, pe SosBerceni pina la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzind si cimitirul Berceni. 
- Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la Sos.Berceni, cuprinzind si unitatea si depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice. 
- Limita sud-vestica este conventionala, inscriindu-se de la linia de centura cu directia nord-vest pina la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pina la Sos. Giurgiului. 
- Limita de vest a sectorului se inscrie pe Sos.Giurgiului, Calea Serban Voda pina la intersectia cu Str. Mitropolitul Iosif, pe Str. Mitropolitul Iosif, Str. Mitropolitul Veniamin Costache pina la Str. Cutitul de Argint, Str. Cutitul de Argint, Str. Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintelor I.T.A. Bucuresti si I.T.A. Ilfov pina la Str. Fabrica de Chibrituri,
Str. Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pina la Str. Mitropolitul Filaret, pe Str. Mitropolitul Filaret pina la Str. Gazelei, Str.Gazelei pina la Calea Rahovei, Calea Rahovei (toate inclusiv) pina la Str. Antim,Str. Antim, Str. Sfintii Apostoli pina la Str. Apolodor, Str. Apolodor (toate exclusiv) pina la P-ta Natiunilor Unite (inclusiv). 

Sectorul 5
Situat in partea de sud-est a Municipiului , cuprins intre sectoarele 4 si 6, are urmatoarea delimitare:

Incepind de la intersectia B-dul. Gheorghe Gheorghiu-Dej si B-dul. Republicii cu Calea Victoriei 
- Limita de est a sectorului urmeaza traseul: Calea Victoriei pina la P-ta Natiunile Unite (ambele exclusiv),Str. Apolodor pina la Str. Sfintii Apostoli, pe Str. Sfintii Apostoli pina la Str. Antim, Str. Antim (toate inclusiv) pina la Calea Rahovei, Calea Rahovei pina la intersectia cu Str. Gazelei, pe Str. Gazelei, pe Str. Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pina la Str. Fabrica de Chibrituri, pe Str. Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita dintre incintele I.T.A. Bucuresti si I.T.A. Ilfov, Str. Serg. major Ancuta Ilie, pe Str. Cutitul de Argint pina la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe Str. Mitropolitul Veniamin Costache pina la Str. Mitropolitul Iosif, pe Str.Mitropolitul Iosif, Calea Serban Voda, Sos. Giurgiului (toate exclusiv), pina la linia de cale ferata Bucuresti-Giurgiu. 
- Limita sud-estica este formata de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate Bucuresti-Giurgiu cu Sos. Giurgiului pina la Str. Orsova, pe Str. Orsova (inclusiv) pina la Sos.Bucuresti-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei Bucuresti-Magurele cu Str. Orsova, spre nord-vest pina la drumul ce face legatura cu Gara Virteju; se continua pe acest drum cu directia nord-est pina la Str. Botorca, pe Str. Botorca (inclusiv) pina la Str. Simfoniei; de la Str. Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legatura cu Str. Piatra Soimului, pe Str. Draganul (exclusiv) intersectind Sos. Alexandriei in dreptul km. 8, apoi statia de pompare a Intreprinderii canal-apa Bucuresti, urmeaza Str. Ghidiceni spre sud-vest, circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pina la Prel Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena, cuprinzind si Statiunea experimentala de plante medicinale Bucuresti. 
- Spre nord limita sectorului urmeaza traseul: Prel Ghencea de la intrarea Floarea Galbena pina la Str. Alexandru Moghioros, pe B-dul.Ghencea pina la intersectia cu Calea 13 Septembrie, de unde se inscrie pe Drumul Sarii, B-dul. Geniului, 
Sos. Cotroceni pina la riul Dimbovita (toate exclusiv), de unde urmeaza firul riului Dimbovita pina la podul Elefterie, in continuare pe B-dul.Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pina la intersectia cu Calea Victoriei. 

Sectorul 6
Situat in partea de vest a Municipiului , cuprins intre sectoarele 1 si 5, are urmatoarea delimitare:


Incepind de la intersectia riului Dimbovita cu Str. Stefan Furtuna si Sos Cotroceni, limita de est a sectorului urmeaza traseul: Sos. Cotroceni, B-dul  Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pina la intersectia cu Calea13 Septembrie si B-dul.Ghencea. 
- Spre sud limita sectorului urmeaza traseul: B-dul  Ghencea, Prel Ghencea (ambele inclusiv) pina la intrarea Floarea Galbena. 
- Spre vest limita o constituie o linie conventionala care porneste din dreptul intrarii Floarea Galbena pina la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud si de est a acestuia pina la Str. Emil Bodnaras, pe Str. Emil Bodnaras (inclusiv), spre vest pina la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferata pina la canalul Arges, canalul Arges, pina la statia Intreprinderii canal-apa Bucuresti, de aici pe canalul deversor pina la riul Dimbovita, se continua pe riul Dimbovita pina la Drumul Morii. 
- Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate Bucuresti-Rosiori, incepind de la Drumul Morii pina la Drumul Carierei (exclusiv), Calea Giulesti pina la intersectia cu SosOrhideelor, in continuare pe CaleaPlevnei pina la Str. Stefan Furtuna, 
pe Str. Stefan Furtuna pina la riul Dimbovita (toate inclusiv).

 

 

 

 

 

 

 

Optimizare Google: Muzica Nunta, DJ Nunta, Muzica Botez, DJ Botez